Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

5. DZIEŃ MIESIĄCA- CZERWIEC

Patrz [duszo] w Moje serce pełne dobroci. Bądź miłosierna dla innych, jako Ja jestem dla ciebie, a kiedy poczujesz, że słabną twe siły, przychodź do źródła miłosierdzia i krzep duszę swoją, a nie ustaniesz w drodze.” (Dzienniczek 1486)

Czerwiec jest czasem szczególnego zapatrzenia w miłosierne Serce Jezusa. Siostra Faustyna znała to Serce bardzo dobrze. Wiedziała, że jest Ono jedynym miejscem, z którego może zaczerpnąć siły i otrzymać niezliczone łaski, by nie ustać w drodze. To z tego Serca wylewają się strumienie Krwi i Wody, leczące, ożywiające, wzmacniające i obmywające dusze. Jest to miejsce, w którym każdy znajdzie to co najbardziej potrzebuje, a przede wszystkim MIŁOŚĆ i MIŁOSIERDZIE.

Każdy piąty dzień miesiąca w naszym Sanktuarium jest właśnie takim czasem zapatrzenia się, na wzór św. Faustyny, w miłosierne Serce Jezusa, czasem zaczerpnięcia siły na dalszą drogę.

5. czerwca zapraszamy na Mszę Świętą Zbiorową za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny o godzinie 17:00, która zostanie odprawiona we wszystkich intencjach pozostawionych w Sanktuarium oraz przesłanych mailowo i telefonicznie. Przed Mszą o 16:40 odśpiewamy litanię do św. Siostry Faustyny. Tego dnia nabożeństwo czerwcowe wyjątkowo po Modlitwie w Godzinie Miłosierdzia o 15.00.

Święta Siostro Faustyno, wstawiaj się za nami i wspieraj, byśmy potrafili zaufać Bogu i być miłosierni, a gdy będzie brakować nam sił, zanurzaj nas w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jeszcze nie ma treści do pokazania.