Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

Dokładnie 8 lat temu…

20 maja 2015 r. to jeden z ważniejszych dni w historii Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku. 8 lat temu rozpoczęła się budowa nowej świątyni i infrastruktury Sanktuarium. Już po odzyskaniu obiektów klasztornych przez Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przed ponad 30. laty, urządzona kaplica okazywała się zbyt mała, by pomieścić przybywających wiernych. Wtedy rodziło się już pragnienie budowy nowej świątyni.

Kolejne lata potwierdzały tę potrzebę. Rocznica objawienia 22. lutego, Święto Miłosierdzia, 5 października czy też inne uroczystości, z uwagi na liczną frekwencję niejednokrotnie przenoszone były do płockiej Fary, katedry, na Stary Rynek, czy na ołtarz polowy przygotowany na wewnętrznym dziedzińcu klasztornym. 

Dziś, przedsięwzięcie rozpoczęte 8 lat temu, dzięki ofiarności licznych czcicieli Miłosierdzia Bożego, cieszy widokiem okazałej konstrukcji budowlanej. Przed nami jeszcze wiele prac wykończeniowych, które trwają nieustannie. 20. maja skłania więc do wielkiej wdzięczności Miłosierdziu Bożemu za łaski, których symbolem staje się nowa świątynia. 

Możesz dołożyć swoją cegiełkę do tego dzieła poprzez modlitwę lub ofiarę składaną na KONTO.

Jeszcze nie ma treści do pokazania.