Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

Dziękujemy za ofiary na rozbudowę Sanktuarium

Trwamy w dziękczynieniu za ogrom łask, jakie Bóg zlał na nas w czasie przygotowań i obchodów 90.rocznicy objawienia Jezusa Miłosiernego w Płocku. Te dni były dla wszystkich doświadczeniem jedności w miłosiernym Bogu, który łączy nas ze sobą, nawet jeśli była to, wyjątkowo w czasie pandemii, łączność duchowa poprzez transmisje medialne. Dziękujemy wszystkim, którzy w czasie Triduum i 22 lutego wsparli nas duchowo i materialnie. 

Wspólnota Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku kieruje szczególne podziękowania do Księży Proboszczów i wszystkich wiernych, którzy dzięki inicjatywie pasterza diecezji, Biskupa Piotra Libery, 21 lutego złożyli ofiarę na tacę przeznaczoną na rozbudowę budującego się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Do 10 marca udało się zebrać 166 571,00  zł, które napłynęły do nas ze 117 spośród 249 parafii diecezji płockiej. Jesteśmy wdzięczne za Waszą hojność i otwartość, dzięki której będą mogły być prowadzone zaawansowane prace wykończeniowe wewnątrz nowego kościoła i domu pielgrzyma. W najbliższym czasie prześlemy pisemne potwierdzenie otrzymanej wpłaty. 

Każdego 22-ego miesiąca ofiarujemy w Waszej intencji mszę św., a codziennie w Godzinie Miłosierdzia o 15.00, również słowami Koronki do Bożego Miłosierdzia, zawierzamy naszych dobroczyńców i ofiarodawców Miłosiernemu Bogu. Ufamy mocno, że Boże dzieło jakim jest rozbudowa naszego sanktuarium przyczyni się do tego, że Płock i cała nasza diecezja stanie się kolebką orędzia o Bożym Miłosierdziu, którego teraz tak bardzo potrzebuje współczesny człowiek. Niech Św. Siostra Faustyna, Sekretarka Bożego Miłosierdzia uzdalnia nas do bycia apostołami miłosiernej miłości Boga w codziennym życiu. 

Z darem wdzięcznej modlitwy
s. M. Diana Kuczek ZMBM ze Wspólnotą Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku

Jeszcze nie ma treści do pokazania.