Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

Dzień Życia Konsekrowanego

Oddaję ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu Mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne, za nich szczególnie modlić się będziesz” (Dzienniczek 531)

2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, który pozwala nam coraz głębiej poznawać dar Bożego miłosierdzia, jakim jest powołanie do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Jest to dzień dziękczynienia za każde powołanie do służby Bożej i za wielość charyzmatów, którymi zostały obdarzone instytuty życia konsekrowanego. 

Prośmy Boga, szczególnie w ten dzień, o wytrwanie w gorliwości dla każdej osoby konsekrowanej oraz o nowe powołania, aby nigdy nie zabrakło ludzi gotowych poświęcić całe swoje życie Bogu przez śluby.

Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych, módl się za nami!

Jeszcze nie ma treści do pokazania.