Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

WSPOMNIENIE BŁ. BPA ANTONIEGO JULIANA NOWOWIEJSKIEGO – 12 czerwca

Postać Biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, którego wspomnienie liturgiczne obchodzimy 12 czerwca (w rocznicę jego nominacji biskupiej, co miało miejsce 12.06.1908 roku) jest szczególnie ważna w historii płockiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Biskup wspierał zarówno duchowo, jak i materialnie działalność Zakładu „Anioła Stróża” (późniejszy Dom Miłosierdzia, który od początku znajdował się przy domu Zgromadzenia w kamienicy na Starym Rynku w Płocku).

Warto w tym miejscu podkreślić, iż ten niezwykle charyzmatyczny ordynariusz diecezji płockiej wyróżniał się ogromną wrażliwością na potrzeby najbliższego otoczenia. Dlatego też tak wielką troską otoczył Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, których charyzmat jakże trafnie opisał w jednej ze swoich publikacji: „Pan Bóg miłuje dusze, które sam stworzył i (…) pragnie ich zbawienia, aby tym sposobem z jednej strony objawić doskonałości swoje i chwałę pomnożyć, a z drugiej uczynić je uczestniczkami szczęścia swojego. Dlatego to, gdy dusza zejdzie z drogi zbawienia swego, szuka jej i zastawia na nią różne sidła miłosierdzia swego. (…) Po to jedynie przyszedł na ziemię, aby szukać owiec zagubionych i szukał ich z utrudzeniem wielkim, a nawet na krzyż wstąpił, aby był od nich widziany”.