Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

“O Duchu Boży, Duchu pokoju i radości,
Który krzepisz me serce spragnione
I wlewasz w nie żywy zdrój Bożej miłości,
I czynisz ją do walki nieustraszoną.”
(Dzienniczek 1411)

Pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu wypełnia się obietnica Chrystusa. Na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku zstępuje Duch Święty, który czyni z nich nowych ludzi, ludzi misji, głosicieli Bożego miłosierdzia i pokoju. To On uzdalnia ich do poznania pełni prawdy. Pozwala im żyć, mówić, działać, kochać jak Jezus, pozbawia lęku, łączy i otwiera na innych.

Siostra Faustyna zawsze była świadoma, że jej świętość jest dziełem Ducha Świętego. W Dzienniczku napisała “O gdyby dusze chciały choć trochę słuchać głosu sumienia i głosu, czyli natchnienia Ducha Świętego, mówię: choć trochę – bo skoro raz się oddamy wpływowi Ducha Bożego, to On sam dopełni tego, czego nam nie dostawać będzie. (Dzienniczek 359) “Wierność w wypełnianiu natchnień Ducha Świętego – to najkrótsza droga. (Dzienniczek 291)

Duch Święty nieustannie pragnie nam się udzielać, prowadzić i umacniać na drodze do świętości. Pragnie nas obdarzać swoimi darami: mądrością, rozumem, radą, męstwem, umiejętnością, pobożnością i bojaźnią Bożą, by owocowała w nas miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie!!! Bóg jest blisko nas, niech nasze serca będą wsłuchane w Jego cichy głos i otwarte na Jego działanie.

Przed nami radosna Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, do której cały Kościół przygotowuje się przez nowennę. W naszym Sanktuarium tego dnia, po Mszy Świętej o 8.00 i 17.00, będzie możliwość wylosowania obrazka z darem i owocem Ducha Świętego. Zapraszamy do wspólnego świętowania!  

Duchu Święty prowadź nas!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jeszcze nie ma treści do pokazania.