Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

161 lat Zgromadzenia

1. listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W Kościele Katolickim wspominamy wszystkich, którzy cieszą się oglądaniem Boga w chwale nieba.

To także uroczysty dzień dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które 1. listopada obchodzi 161. rocznicę powstania.

Początki Zgromadzenia sięgają roku 1862, kiedy Matka Teresa Potocka zaczęła prowadzić w Warszawie Dom Miłosierdzia dla dziewcząt i kobiet z ulicy, pragnących przemiany swojego życia. Przeniknięta pragnieniem ratowania dusz mawiała: Gdybym choć jedną duszę przez swą pracę zbawiła, gdyby choć jedna wyrwana została dla Boga, już byłabym hojnie wynagrodzona.

W okresie międzywojennym do tego Zgromadzenia, które od zawsze znało i czciło Miłosierdzie Boże, Pan Bóg powołał Helenę Kowalską – św. Siostrę Faustynę, przez którą przekazał światu orędzie Miłosierdzia i zaproszenie do życia w  duchu ufności wobec Niego i miłosierdzia względem bliźnich.

Obecnie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia pełni swoją misję: głosząc miłosierdzie słowem i świadectwem życia, wypraszając miłosierdzie Boże dla całego świata, czyniąc miłosierdzie wobec dziewcząt i kobiet potrzebujących moralnej odnowy i wszystkich, których spotykamy na drogach naszego życia.

Także, my siostry ze wspólnoty w Płocka na Starym Rynku, pragniemy przyczyniać się do niesienia nadziei światu, dlatego zapraszamy zarówno do dziękczynienia wraz z nami za 161. lat historii naszego Zgromadzenia, jak również prosimy o modlitwę, by każda z nas była znakiem miłosierdzia Boga we współczesnym świecie.

Jeszcze nie ma treści do pokazania.