Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

GODZINA MIŁOSIERDZIA

Istotą Godziny Miłosierdzia, czyli modlitwy w momencie konania Jezusa na krzyżu, jest uwielbienie Bożego Miłosierdzia przez rozważanie męki Zbawiciela oraz wypraszanie tego miłosierdzia: dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy (Dz. 1572).

O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. (…) w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez Mękę Moją…

Słowa Jezusa do św. Siostry Faustyny, Dzienniczek, św. Siostry Faustyny (Dz. 1320)

Zwracając się bezpośrednio i ufnie do Jezusa konającego na krzyżu mamy możliwość wyproszenia wszelkich łask, zarówno w porządku nadprzyrodzonym jak i doczesnym – oczywiście jeśli to, o co prosimy, jest zgodne z Jego wolą.

Praktyka modlitwy w Godzinie Miłosierdzia winna nas wprowadzać w żywą, osobistą i coraz głębszą relację z Jezusem. Ma nam pomóc wnikać w tajemnicę miłosierdzia Boga objawioną w męce i śmierci Zbawiciela, aby nasze ludzkie serca napełniły się wdzięcznością do Chrystusa Pana i zaufały Mu bezgranicznie.