Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

Dzienniczek – pouczenia Matki Bożej

Matka Boża poucza mnie o tym życiu wewnętrznym duszy z Jezusem, szczególnie w Komunii św. (Dz. 840). Ona mnie nauczyła wewnętrznie kochać Boga i jak we wszystkim pełnić Jego świętą wolę (Dz. 40). Im więcej naśladuję Matkę Bożą, tym głębiej poznaję Boga.

Dzienniczek św. Siostry Faustyny (Dz. 843)

Wtem usłyszałam głos Matki Najświętszej: Wiedz, córko moja, że chociaż zostałam wyniesiona do godności Matki Boga, jednak siedem mieczów boleści przeszyło mi serce. Nic nie czyń na swoją obronę, znoś wszystko z pokorą, Bóg sam cię bronić będzie.

Dzienniczek św. Siostry Faustyny (Dz. 786)

Pragnę, córko Moja najmilsza, abyś się ćwiczyła w trzech cnotach, które mi są najdroższe, a Bogu są najmilszymi: pierwsza – pokora, pokora i jeszcze raz pokora. Druga cnota – czystość; trzecia cnota – miłość Boża.

Dzienniczek św. Siostry Faustyny (Dz. 14152)

Pozostałam sama z Matką Najświętszą, która mnie pouczyła o woli Bożej, jak ją w życiu stosować, poddając się całkowicie Jego najświętszym wyrokom. Niepodobna się podobać Bogu nie pełniąc Jego świętej woli (Dz. 1244). Maryja, ma Mistrzyni, która mnie poucza zawsze, jak żyć dla Boga.

Dzienniczek św. Siostry Faustyny (Dz. 620)

Ujrzałam Matkę Bożą w niewypowiedzianej piękności – i rzekła do mnie: Córko moja, żądam od ciebie modlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy za świat, a szczególnie za Ojczyznę swoją.

Dzienniczek św. Siostry Faustyny (Dz. 325)

Modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce Bożej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze zabiegi.

Dzienniczek św. Siostry Faustyny (Dz. 686)