Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

KLUB PRZYJACIÓŁ SANKTUARIUM

Jak powszechnie wiadomo, w płockim klasztorze sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, miało miejsce pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie, podczas którego otrzymała polecenie namalowaniu obrazu z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Wydarzenie, które rozpoczęło przekaz Orędzia Miłosierdzia skierowanego do Kościoła i całego świata, uświadamia nam wyjątkowe znaczenie tego miejsca dla krzewieniu kultu Bożego Miłosierdzia w Polsce i poza jej granicami.  

W chwili obecnej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku stanowi niewielka kaplica, która maksymalnie może pomieścić około 250 osób. W odpowiedzi na rosnącą nieustannie liczbę pielgrzymów oraz by zapewnić im godziwe warunki pobytu, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia podjęło trud rozbudowy Sanktuarium. Prace budowlane zostały rozpoczęte 15 maja 2015 roku. Warto tu wspomnieć, że w 2016 roku przybyło tu prawie 20 tysięcy pielgrzymów z 53 krajów świata.  

Klub Przyjaciół Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku powstał z inicjatywy osób życzliwie zainteresowanych rozwojem Sanktuarium i przekonanych o potrzebie jego rozbudowy dla wypraszania i głoszenia Orędzia Bożego Miłosierdzia oraz by wszystkim, którzy tu przybywają stworzyć warunki sprzyjające modlitwie i doświadczeniu dobroci Boga. W ten sposób Klub, współpracując ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia włącza się w dzieło Chrystusowego miłosierdzia. Klub nie ma żadnych struktur (prezesa, zarządu, komisji, walnego zgromadzenia) i  obowiązkowych spotkań. Jest to bardzo luźny związek przyjaciół Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Raczej zależy nam na silnych związkach członków Klubu z Sanktuarium i Bożym Miłosierdziem. Członkami Klubu mogą być organizacje, spółki, osoby fizyczne czy małżeństwa – nie ma ograniczeń co do formy prawnej. 

Nowe Sanktuarium „rośnie”. Początki budowy oraz jej postęp można śledzić na bieżąco od chwili jej rozpoczęcia do dziś oglądając galerię. Stronę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku uruchomiliśmy wspólnie z Siostrami Matki Bożej Miłosierdzia w 2016 roku. Natomiast Klub został powołany do życia i rozpoczął swoją działalność w styczniu 2017 roku. Celem Klubu jest wspieranie rozwoju Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz głoszenia Orędzia Bożego Miłosierdzia. W chwili obecnej formą tego wsparcia jest pomoc finansowa związana z budową nowego obiektu. Bliższe informacje dotyczące działalności Klubu Przyjaciół Sanktuarium zawarte zostały w jego Regulaminie. 

Jeśli odnajdujesz w sobie pragnienie włączenia się w nurt dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia w proponowanej powyżej formie i chcesz przystąpić do naszego Klubu – wypełnij, a następnie wyślij skan deklaracji na adres e-mail sekretariatu Klubu wpisując w tytule: Klub Przyjaciół SBM. Po otrzymaniu wypełnionej deklaracji wysyłamy specjalną kartę członka Klubu na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Przeznaczenie karty opisane jest w regulaminie.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

09-400 Płock, ul. Stary Rynek 14/18;  

e-mail: zmbm.plock@faustyna.pl