Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

OKNO ŻYCIA

Proszę wszystkich, stójcie na straży życia. Jest to wasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia stale rosną. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie Opatrzność wam powierza.

św. Jan Paweł II

25 marca 2009 roku, w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zostało poświęcone i otwarte Okno życia. Powstało ono z inicjatywy ordynariusza diecezji płockiej bp Piotra Libery – przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Starym Rynku. Siostry sprawują pieczę nad tym dziełem w trosce o życie człowieka najbardziej bezbronnego. Okno życia może się stać ostatnią lub nawet jedyną szansą ocalenia życia dziecka i możliwości jego rozwoju w sprzyjających warunkach rodziny adopcyjnej. Zostawienie niemowlęcia lub noworodka w Oknie życia nie podlega żadnym konsekwencjom prawnym. 

Kontakty do miejsc, w których mogą szukać pomocy kobiety, spodziewające się dziecka, a znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej:

POMOC MATCE – ŻYCIE DZIECKU 
Telefon zaufania: 22 619 63 95
poniedziałek – piątek,  godz. 10:00 – 18:00

DOM SAMOTNEJ MATKI
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
09-411 Biała Stara 19, k/Płocka
tel. 24 261 32 23

OŚRODEK ADOPCYJNY
09-400 Płock, ul. Mościckiego 6
tel. 24 365 92 27