Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

ROZBUDOWA SANKTUARIUM

Dodaj swoją cegiełkę

Drodzy Przyjaciele Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, na miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie, dzięki Waszym ofiarom rośnie świątynia. Codziennie, razem z wiernymi zebranymi na modlitwie w Godzinie Miłosierdzia, modlimy się za Was wszystkich, którzy wspieracie duchowo lub materialnie budowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Również każdego 22 dnia miesiąca, za wszystkich dobroczyńców, jest odprawiana Msza święta.

Forma Sanktuarium jest wynikiem połączenia wymagań przestrzennych, funkcjonalnych i sakralnych. Nowy obiekt musiał uwzględnić charakter fragmentu miasta w którym się znajduje, oraz zabudowy sąsiedniej. Uzyskał odpowiednią skalę, detal oraz starał się nie inicjować konfliktów sąsiedzkich. Z jego przyulicznej zabudowy wybija się jedynie wieża, nawiązująca wielkością i charakterem do wieży Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego, stojącej obok. Brak typowego placu należącego do przestrzeni miejskiej, związanego z Sanktuarium, nadaje zespołowi budynków charakter „do wewnątrz”, co sprzyja atmosferze wyciszenia i skupienia. 

Sanktuarium jest grupą budynków mieszczącą wiele funkcji. Istniejące kamienice od strony Starego Rynku przed rozbudową, starały się zaspokoić całość wymagań funkcjonalnych ze skromnym skutkiem. Funkcje były przemieszane, brak było strefy sakralnej. Stąd pojawiła się konieczność powstania przestrzeni kościoła i kaplicy. Ponieważ Sanktuarium jest odwiedzane przez pielgrzymów z całego świata, dodano również pomieszczenia ich obsługujące. Powstała kawiarenka, sale wykładowe i muzeum. I wreszcie, zaznaczone musiało zostać to, co wyróżnia Sanktuarium spośród innych, czyli miejsce w którym św. Siostra Faustyna Kowalska otrzymała polecenie od Pana Jezusa, aby szerzyła kult Miłosierdzia Bożego oraz postarała się o namalowanie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Wyznacza je wieża, której jednoprzestrzenne wnętrze rozciąga się od muzeum w piwnicy, po świetlik i hełm ją wieńczący. 

Całość założenia jest podporządkowana bryle nowego kościoła, którego dach wycofany w głąb terenu, wpisuje się nieagresywnie w zabudowę przyuliczną. Można do niego wejść z różnych stron: z placu wewnętrznego, z Rynku, oraz poprzez kaplicę. Obie nowe przestrzenie sakralne kościoła i kaplicy można użytkować oddzielnie jak również razem, otwierając przeszklone ścianki dzielące je na co dzień. Wewnętrzny układ komunikacyjny jest tak zaplanowany, że pozwala na różne warianty użytkowania nowego Sanktuarium.

ARCHITEKT
mgr Jacek Jaśkowiec
KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Jacek Dobrzyński

Rozpoczęta w maju 2015 roku rozbudowa zespołu budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku została podzielona na cztery zasadnicze etapy.  

Do końca 2015 roku zrealizowano pierwszy etap, w ramach którego wykonano konstrukcję stanu „0”, czyli wykonanie fundamentów, ścian piwnic, stropów nad piwnicami kościoła i domu pielgrzyma oraz odtworzenie zabytkowego pieca chlebowego.

Na rok 2016 zaplanowano i wykonano etap drugi. Jego realizacja obejmowała wykonanie konstrukcji żelbetowej części kościoła zawierającej nawę główną oraz prezbiterium. Wykonano ściany, filary i wszystkie stropy.

Na lata 2017-2019 zaplanowano trzeci etap realizacji obejmujący wykonanie pozostałej części konstrukcji żelbetowej kościoła, konstrukcji domu pielgrzyma, wszystkich prac związanych z elewacją oraz dachem.

Czwarty etap będzie obejmował swym zakresem  wszystkie prace wykończeniowe, instalacyjne  i zagospodarowanie terenu. W chwili obecnej realizowany jest trzeci etap. Trwają prace związane z konstrukcją żelbetową kościoła zawierającą część nawy głównej, kaplicy i wieży.