Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

STOWARZYSZENIE APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA “FAUSTINUM”

W dzisiejszym świecie, gdzie tak często brak miłości, a jedyną miarą postępowania jest sprawiedliwość, osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia Faustinum swoim życiem przez czyn, słowo i modlitwę głoszą prymat miłosierdzia, które nadaje sens każdej sytuacji życiowej. Faustinum skupia ponad 18 tys. członków i wolontariuszy (kapłanów, osoby konsekrowane i świeckich) z prawie 100 krajów świata, którzy pragną żyć duchowością miłosierdzia na wzór św. Siostry Faustyny. Ufność wobec Boga, poznawanie Go i odkrywanie Jego miłosierdzia w całej historii zbawienia, a nade wszystko w swojej historii życia jest tym, co sprawia, iż na życie i jego problemy patrzą z perspektywy człowieka „w drodze“, który ciągle uczy się coraz większej miłości Boga i drugiego człowieka. Stowarzyszenie prowadzi działalność formacyjną troszcząc się o duchowy rozwój swoich członków poprzez podstawowy, 4-letni program formacyjny, a potem formację ciągłą. Więcej: www.faustinum.pl