Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku jest otwarte zarówno dla grup jak również dla pielgrzymów indywidualnych. Po sanktuarium oprowadzają siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Pielgrzymi potrzebujący noclegu mają możliwość zatrzymania się w Domu Siostry Faustyny po uprzednim skontaktowaniu się z jego administratorem.

Grupy zorganizowane, przybywające z kapłanem mają możliwość uczestniczenia we Mszy świętej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Grupy obcojęzyczne proszone są o przywiezienie własnych ksiąg liturgicznych. W wypadku rezygnacji z przyjazdu, większego opóźnienia lub innych zmian dotyczących pobytu grupy w sanktuarium prosimy o pilny kontakt. 

Prelekcje dotyczące życia i misji św. Siostry Faustyny oraz historii sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku głoszone są przez siostry (w języku polskim i angielskim) w godzinach:

9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 14:00; 15:30

Ze względu na trwającą rozbudowę miejsca prosimy, by zgłaszać wcześniej przybycie grup i osób indywidualnych na prelekcje i Msze święte dzwoniąc pod numer: 

+ 48 733 684 344