Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki powiedział Jezus do Siostry Faustyny. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki

Jezus do św. Siostry Faustyny (Dz. 965)

Święto Miłosierdzia ma najwyższą rangę pomiędzy wszystkimi formami kultu Miłosierdzia Bożego ze względu na wielkość obietnic i miejsce w liturgii Kościoła. Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na obchodzenie go, nie jest przypadkowy. Otóż na ten dzień przypada oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w bezpośrednim sąsiedztwie liturgii męki i zmartwychwstania Pańskiego podkreśla źródło i motyw przeżywanych tajemnic wiary. ​​​​

Po raz pierwszy Pan Jezus mówił o pragnieniu ustanowienia tego święta w Płocku 1931 roku, gdy przekazywał św. Siostrze Faustynie polecenie namalowania obrazu z podpisem: Jezu, ufam Tobie.

Pragnę – powiedział do siostry Faustyny – aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar

Jezus do św. Siostry Faustyny (Dz. 699)

Największa i niepojęta łaska Niedzieli Miłosierdzia została związana bezpośrednio z Komunią świętą przyjętą w tym dniu i polega na całkowitym odpuszczeniu win i kar. Spowiedź nie musi być odprawiona w dniu święta, można to uczynić wcześniej. Ważne jest, aby dusza była czysta, bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Przygotowaniem do obchodów tego Święta jest nowenna składająca się z koronki do Bożego Miłosierdzia, która rozpoczyna się w Wielki Piątek.

Ojciec Święty Jan Paweł II, w dniu kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej tj. 30 kwietna 2000 roku, ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.