Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

ODPUSTY

Odpusty nadane przez Stolicę Apostolską


Penitencjaria Apostolska, mocą władzy udzielonej sobie z polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, przedłużyła wspomniany dar odpustu zupełnego, który mogą uzyskać wierni szczerze pokutujący w Płockim Sanktuarium pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia na kolejne siedmiolecie (szczegóły poniżej). Bez względu na jakiekolwiek przeciwstawne postanowienia.

Mauro kardynał Piacenza – Penitencjarz Większy
Ks. Krzysztof Nykiel – RegensPenitencjaria Apostolska, na mocy specjalnych uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego, ochoczo przyznaje odpust zupełny pod zwykłymi warunkami należycie wypełnionymi (spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa według intencji Ojca Świętego). Odpust taki mogą uzyskać wierni szczerze pokutujący w Płockim Sanktuarium pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia.

Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest uczestniczenie w świętej czynności lub pobożnym ćwiczeniu na cześć Bożego Miłosierdzia lub przynajmniej odprawieniu – przez odpowiedni czas – pobożnej medytacji zakończonej Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i wezwaniem Jezusa Miłosiernego (na przykład: „Jezu ufam Tobie”) w następujące dni:  a) w drugą niedzielę Wielkanocy, zwaną Niedzielą Bożego Miłosierdzia; b) dnia 22 każdego miesiąca; c) raz w roku: dowolnego dnia, według własnego wyboru wiernych; d) w dowolnych dniach świętej pielgrzymki odbywanej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Indult ten zachowuje moc obowiązującą na 7 lat bez względu na jakiekolwiek przeciwne postanowienia.

Emmanuel Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinalis Monteiro de Castro Penitencjarz

Chrystophorus Nykiel  Sekretarz


Odpust zupełny dla Koronki do Miłosierdzia Bożego

Od 26 maja 2001 roku wierni w Archidiecezji Krakowskiej mogli zyskać odpust zupełny za odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Taki dekret wydała Penitencjaria Apostolska na prośbę metropolity krakowskiego Franciszka kard. Macharskiego. Od 12 stycznia 2002 roku za pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia można już w całej Polsce uzyskać odpust zupełny. Zezwolenie to jest odpowiedzią Stolicy Apostolskiej na prośbę kard. Józefa Glempa, prymasa Polski i przewodniczącego Konferencji Episkopatu.


PENITENCJARIA APOSTOLSKA
 

DEKRET
o związaniu odpustów z Koronką do Miłosierdzia Bożego
12 stycznia 2002

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień specjalnie udzielonych jej przez Papieża chętnie przyjmuje przedstawioną prośbę i postanawia, co następuje:

Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.

Jeżeli zaś ci  wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do „mających przeszkodę”, zawartych w normach 24 i 25 „Wykazu odpustów” („Enchiridii Indulgentiarum”).

W  innych  zaś  okolicznościach  odpust  będzie  cząstkowy.  Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
 

+ Alojzy de Magostris
Arcybiskup tyt. Novenris
Pro-Penitencjarz Większy