Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W dniu 30 kwietnia 2018 roku wszedł w życie Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 roku, podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 roku.

Dekret ten uszczegóławia dotychczas stosowane przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego i uaktualnia przepisy prawa partykularnego w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Kościół katolicki w Polsce. W związku z tym oraz z uwagi na fakt, iż Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia jest publiczną kościelną osobą prawną, dane osobowe przetwarza zgodnie z tymże Dekretem, co jest zgodne z art. 91 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Zawsze traktowaliśmy ochronę danych osób, które są przekazywane na stronie: www.milosierdzieplock.pl z wielką troską. Również teraz, chcąc wypełnić obowiązki zawarte w nowych przepisach, poniżej realizujemy nasz obowiązek informacyjny. Wykorzystujemy Państwa dane jedynie w zakresie prawa i na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Administratorem danych osobowych jest:
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Żytnia 3/9, 01-014 Warszawa

Na podstawie art. 30 Dekretu wskazany został Inspektor Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez: elzbieta@faustyna.pl

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Dobrowolnie podali Państwo swoje dane osobowe, wypełniając formularze wpisowe do zgłaszania intencji do modlitwy w Godzinie Miłosierdzia oraz formularze kontaktowe w celu: zamówienia noclegu w Domu Siostry Faustyny, zgłoszenia przyjazdu grupy i umówienia prelekcji, skontaktowania się ze Zgromadzeniem Sióstr matki Bożej Miłosierdzia w Płocku lub z Rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Dane te jednak po zakończeniu przedsięwzięcia są natychmiast usuwane, jak w przypadku zgłaszania intencji, a w pozostałych przypadkach są przechowywane tylko w celu realizacji dzieł i w ramach, jakie zostały określone w formularzach.

Jakie przysługują prawa osobom, których dane przetwarzamy?

• Prawo dostępu do informacji czy i jakie dane są przetwarzane,
• Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych,
• Prawo do usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest konieczne,
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie w niektórych przypadkach może spowodować niemożność dokonania takich czynności, jak udział w niektórych dziełach prowadzonych na stronie: www.milosierdzieplock.pl.

Informuję także, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi 

do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa,
kiod@episkopat.pl, www.kiod.episkopat.pl

Pragniemy zapewnić, że dane przechowywane są zawsze w sposób bezpieczny, gwarantujący zachowanie Państwa praw i wolności oraz przekazywane w ramach, na które Państwo wyrazili zgodę.